Werkgever | Preventie ziekteverzuim

Om de werksfeer te verhogen, is meer nodig dan alleen je stoel te verzetten… 

Preventie ziekteverzuim:

Preventie van ziekteverzuim is een kwestie van signaleren én handelen. Je merkt dat een of meerdere van jouw werknemers niet goed in zijn of haar vel zit(ten). Maar hoe ga je daarmee om?

Werkstress?:

De stress die een werknemer ervaart op de werkvloer kan een schijnstress zijn. Soms spelen er namelijk allerhande problemen in de thuis- en familiaire omgeving. Een werknemer wordt daardoor dermate geraakt, dat juist het werk vaak als “te veel” wordt ervaren.

Wanneer een werknemer stressklachten ervaart, wordt dit echter vaak in de eerste plaats toegeschreven  aan de werkdruk. Daarbij wordt vaak niet gekeken naar wat er allemaal speelt in de directe omgeving van de werknemer. De werknemer functioneert hierdoor slechter op het werk. Hij zit slecht in zijn vel en ervaart daardoor juist op het werk grotere stress.

Jij hebt daar als werkgever last van.

Als goed werkgever heb jij hart voor jouw onderneming, maar zeker ook voor de mensen die er werken. Vaak lijkt de stap echter erg groot om te vragen wat er scheelt. Of je vraagt het wel, maar sta je te dichtbij of juist te veraf voor de werknemer om zich echt te openen over wat hem dwars zit. Een ziekmelding en een langdurig traject lijken dan niet te voorkomen.

Zaken waar jij als werkgever alert op kunt zijn, zijn bijvoorbeeld:

  • Pijn in nek en schouders (samenhangend met een overmatig verantwoordelijkheidsgevoel)
  • Regelmatig hoofdpijn/vage lichamelijke klachten (stress, te veel zorgen makend, hooggevoeligheid)
  • Lage rugklachten (moeite met grenzen, meestromen, hoe is het met eigenwaarde/waardering voelen?)

Bij al deze klachten ben je wellicht geneigd naar een ergonomische aanpak, of het reguliere medische circuit. Een lichaamsgericht coachingstraject is echter vaak effectiever en minder belastend voor zowel werkgever als werknemer.

Preventief handelen:

Hoe kun jij er voor zorgen dat jouw werknemer lekker in zijn vel zit? Hoe kun jij voorkomen dat een werknemer veelvuldig afwezig is met ziekteklachten die worden veroorzaakt door stress?

Er zijn meerdere manieren om ervoor te zorgen dat jouw werknemer in een prettige werkomgeving verkeert. Heb je er al eens aan gedacht om een short-break in te lasten gedurende de dag? En dan niet alleen het loopje van bureau naar koffiezetapparaat en weer terug. Daadwerkelijk focussen op wat er te voelen is in het lijf? Mindfulness inlasten voor de afdeling? Een prikkelende (en leuke!) oefening om de neuzen dezelfde kant op te krijgen? Geleide gesprekken van mens tot mens tussen werknemer en leidinggevende(n)?

En wat denk je van individuele coachingsgesprekken, die jij jouw werknemer kunt aanbieden? Laagdrempelig en effectief. Op deze manier verwerft jouw werknemer meer kennis over zijn functioneren in het algemeen, welke hem van pas kan komen in het omgaan met situaties op de werkvloer en het herkennen van valkuilen.

Abonnement:

Bij Beminzicht is het mogelijk om een abonnement preventie ziekteverzuim af te sluiten tegen een vaste prijs per halfjaar of jaar. Al naar gelang de wensen, zijn er meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld:

  • Interne coaching; maandelijks ben ik 1 ochtend aanwezig in jouw onderneming voor een inloop-spreekuur. Jouw werknemers leren mij kennen en dat werkt drempelverlagend;
  • 1 keer per twee weken/per maand verzorg ik een zinvolle short-break (mindfulness of anderszins) in jouw onderneming van 30 minuten/1 uur;
  • Externe coaching; geeft recht op 10 coachings per maand voor jouw werknemers (of jouzelf!). Deze werknemers komen dan naar mijn praktijk in Puth.
  • Alle hierboven genoemde opties in overleg en op maat.

Als werkgever ben jij natuurlijk geïnteresseerd in twee belangrijke dingen: wat kost het en wat levert het je op. Wat jouw eerste vraag betreft: ik verzorg liefst in overleg  een passende offerte. Graag bezoek ik daartoe jouw onderneming en hebben wij een oriënterend gesprek, waarna wij de beste optie voor jouw onderneming zullen samenstellen. Wat jouw tweede vraag betreft: minder ziekteverzuim, soepelere werkvloer, verkleining afstand werkgever-werknemer door wederzijds begrip, ontspannen werksfeer.

Preventivio
In vruchtbare samenwerking!